Warmtepomp

Warmtepomp een reële optie?
De warmtepomp is een veelbesproken optie om ‘van het gas’ af  te gaan. Ten opzichte van een paar jaar geleden ontwikkelt de markt zich zeer snel. Zowel wat betreft de keuzemogelijkheden voor een warmtepomp als het aantal installateurs dat al (enige) ervaring hiermee heeft opgedaan. Maar zeker als het gaat over een wat oudere woning (van voor 1992) is voorzichtigheid geboden. Mijn ervaring is dat niet iedere installateur of adviseur daar voldoende terughoudend in is. Zaak dus om je goed te oriënteren voordat je besluit tot aanschaf van een warmtepomp.

Het belang van inzicht
De eerste stap is na te gaan hoeveel gas je nu verbruikt voor de verwarming. Reken dat om naar kWhth/m² per jaar en reken daarbij grofweg met een factor 10: dus 1 m³gas staat gelijk aan 10 kWhth. Die kWhth staat voor de thermische kilowatturen. Bij de gemiddelde Nederlandse woning is het energieverbruik 80 tot 150 kWhth/m² per jaar. Die vraag is veel te hoog om een warmtepomp efficiënt te laten draaien. De streefwaarde die ik aanhoud is 50 kWhth/m²/jaar.”

Zorg eerst voor een warme jas
Je gaat in de winter ook niet naar buiten met een jas vol gaten! Het is dus zaak om eerst je woning optimaal te isoleren. Dak, spouwmuur en vloerisolatie en zelf het aanbrengen van isolerend glas geeft al een hoger financieel en milieu rendement dan de warmtepomp., zolang de stroom door elektriciteit centrales wordt opgewekt! Bedenk daarbij ook dat het beschikbaar zijn van duurzame opgewekte stroom lang niet altijd spoort met het moment dat de warmtepomp aan het werk moet. Beschouw daarnaast bij het doorlopen van het stappenplan ventilatie – kierdichting en isolatie  als een drie-eenheid die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

CV-ketel op lagere temperatuur
Laat na deze eerste stappen eerst de cv-ketel op een lagere temperatuur draaien (liefst zo laag mogelijk maar zeker niet hoger dan maximaal 60 graden) om  vervolgens het afgiftesysteem waterzijdig in te regelen. Beschouw de  cv op een lage temperatuur als een oefentraject voor de warmtepomp. Stook je ook bij flinke vorst je huis nog behaaglijk warm, dan is het een overweging om op een warmtepomp over te stappen. Lukt dat niet dan is het, mijns inziens, voorlopig daar nog niet de tijd voor.
Alhoewel er nu ook zo genaamde ‘hoog temperatuur’ warmtepompen op de markt komen dan nog blijft vooralsnog mijn insteek dat toepassing van de warmtepomp toch pas echt rendeert in geval van een laag temperatuur systeem. Zorg echter wel dat als je een nieuwe ketel installeert die in potentie samen kan werken met een warmtepomp, zodat je voor de toekomst de optie open houdt om eventueel een hybride systeem (cv ketel en warmtepomp als een samenwerkend duo) te laten installeren.

Laat je niet gek maken
Voorlopig zal er nog (heel lang) voor verwarming gas beschikbaar zijn. De ontwikkelingen in de markt van de warmtepompen is onstuimig zodat er aan de lopende band nieuwe opties zich aandienen. Doorloop het proces stap voor stap en bedenk ‘meten is weten’. Om je verder te oriënteren surf dan bijvoorbeeld naar Milieu Centraal of naar Warmtepompweetjes. Op mijn website concentreer ik mij op concrete ervaringen en houdt mij dus aanbevolen voor bijdragen vanuit de praktijk.